Konsultation på telefon

Ibland behövs tid att prata igenom ett ärende ordentligt på telefon. Inom kort kommer du ha möjligheten att boka upp en kortare konsultationstid att genomföra över telefon.

Tid: 15 minuter

Förberedelse: Maila en kort beskrivning på vad det handlar om till oss. Det kommer finnas en mall på hemsidan gällande detta.