När behöver du förebyggande behandling?

  • Du har ett arbetssituation som du kortsiktigt inte kan för ändra. Arbetssituationen gör att du pga exempelvis:
    • stress
    • mindre tid till aktiv rörelse med hela kroppen under arbetsdagen
    • dålig ergonomi
  • Ingen möjlighet till att själv öka cirkulationen i kroppen i form av motionsträning.
  • Du har en situation som gör att du själv inte orkar ta hand om din fysiska eller mentala hälsa.

Notera här, jag tar upp situationer som är mer eller mindre tillfälliga. De borde åt minstone vara tillfälliga. Då det i längden inte hjälper med kontinuerlig behandling av olika former. En seriös och kompetent terapeut kommer att ta upp detta. Tillsammans sätter ni ihop en plan för hur ni kan gå tillväga för bästa hållbara resultat.

Läs mer om förebyggande egenvård. Olika sätt du själv kan hjälpa dig att inte få återkommande värk.