NYBESÖK HOS NAPRAPAT

Första gången du bokar en naprapattid till mig bokar du alltid ett Nybesök. Du gör det enklast direkt här på hemsidan via bokningssystemet. Om du har frågor rekommenderar jag dig att skriva ett mail eller skicka ett sms.

Vad händer när du kommer till en naprapat?

 1. Anamnes: Du får här ledande frågor som kommer hjälpa mig förstå vad du har för problem och hur jag skall gå vidare i min undersökning. En del frågor kommer låta mer relevanta än andra. Exempelvis:" - Var har du ont någonstans? Vilken typ av smärta upplever du, är den exempelvis molande och diffus eller är den huggande?" Andra frågor kan vara lite mer svåra att förstå varför vi frågar. Exempelvis: "- Lever du idag tillsammans med någon eller bor du själv?" Kan kännas lite personligt. Orsaken till den här frågan är att få en inblick hur din sociala tillvaro ser ut och hur den påverkar dig positivt eller negativt i förhållande till din eventuella stressnivå. Det är väldigt vanligt att vi inte riktigt förstår vart stressen kommer ifrån och medvetengöra detta. Om det är stress som eventuellt ligger bakom. Stress är något som tydligt påverkar både vardagen och behandlingsresultatet hos mig som Leg. Naprapat. Vi frågar även om vilka eventuella mediciner du tar. Det kan därför vara bra att skriva ned dessa så jag vet vilka de är. Vissa mediciner gör så att jag behöver undvika specifika behandlingar och även ha med i åtanke när jag gör ett rehabträningsprogram till dig. Om du känner dig obeväm i att svara på en fråga. Berätta alltid detta direkt - så förklarar jag varför jag behöver ställa frågan och på vilket sätt den är viktig för mig att få ett svar på.
 2. Undersökning: Undersökningen inleds oftast med en hållningsanalys. Sedan utförs olika former av rörelse- och funktionstest på muskler, leder, ledband. Nervsystemet testas och en del andra ortopediska tester utförs. En annan mycket viktig del är Palpation, vi undersöker här med våra händer för att hitta fynd ögat inte kan se. Exempelvis svullnader, värmeskillnader, lokala kramper, tumörer osv...
 3. Diagnos: Anamnes och undersökning leder till sist fram till en Diagnos. Enkelt förklarat är en diagnos det som i medicinska termer beskriver till tillstånd och vad vi skall behandla.
 4. Kort information: Berättar vad vi hittat och svarar på frågor. Om behandling är befogat genoförs en förs en första behandling efter vi berättat om hur detta går till och möjliga behandlingseffekter.
 5. Behandling: Behandling kan bestå av en mängd olika behandlingsalternativ. Exempelvis
  1. Manipulationsteknik, ett snabbt, säkert och effektivt sätt att påverka en led och dess omgivande struktur till att fungera så optimalt som möjligt.
  2. Mobilisationsteknik, en mjukare form av ledbehandling än manipulation.
  3. Pressur/Triggerpunktsbehandling, behandling av olika områden genom ett bestämt tryck. Utförs ofta med hjälp av naprapatens tumme/armbåge eller ett litet redskap naprapaten håller i handen.
  4. Massage, Idrottsmassage, Avslappnande massage
  5. Stretching
  6. Elektroterapi, exempelvis TENS.
  7. Akupunktur
  8. Laser
  9. Tejpning
  10. Vilken form av behandlingsteknik kan variera beroende på vad du behöver samt vem du går till. De flesta Naprapater har efter sin utbildning vidareutbildat sig inom exempelvis akupunktur, laser, ultraljud, osv...
 6. Information: Vi går här tydligt igenom vad vi i vår undersöning hittat och om vi eventuellt kommit fram till någonting mer under själva naprapatbehandlingen.
 7. Egenhjälp: Undersökningen och behandlingen är en viktig del för att naprapaten och dig som kund. Vad som händer när du går hem är viktigare. Ett väl genomtänkt rehabprogram innefattandes rörelseövningar, stretching, styrka och eventuella råd om ergonomi är därför mycket viktigt. Det är inte bara något du får medskickat hem. Det är ett redskap för att du själv skall kunna påverka att så snabbt som möjligt bli bra. Ofta får du övningar som du kan utföra både dagligen samt några du utför 2-4ggr/v.
 8. Inbokning av återbesök: Om du känner dig helt bra efter första besöket är det ändå mycket viktigt att komma på ett återbesök. Ofta försvinner smärtan före vad som orsakat ditt problem från start. Sannolikheten att det därför kommer tillbaka är därav mycket stor. Genom ett inbokat återbesök för du därav en kontroll av vad som hänt sedan ditt första besök. Du får i samband med detta även mer råd om hur du skulle kunna förebygga din situation med förändrad ergonomi, förebyggande träning och eventuell stresshantering. Det är normalt med totalt 2-5 besök, inkl. nybesöket. Där de första två besöken oftast behöver komma med 2-4 dagars mellanrum, beroende på åkomma. Därefter sprids besöken ut. Har du exempelvis totalt 5 besök är det vanligt att det mellan 4:e och 5:e besöket är 1-2 månader.